събота, 5 февруари 2011 г.

СТАРИ ОБУВКИ

Ван Гог | Обувки |

Обичам старите си обувки. Всичко в тях ми е познато. Кракът ми не стъпва в тях, а сякаш те го обгръщат, поемат, приласкават.
Старите обувки са винаги спомен и носят носталгия: по извървените, а и по... неизвървените пътища – пътищата, по които не съм посмял да тръгна.

Стефан Пеев