петък, 11 февруари 2011 г.

Из РЕКВИЕМ

Омир

Големите творци не ни напускат. Те са винаги с нас и винаги до нас в битието на красотата.
За нас остава вечното усилие да различаваме красивото от грозното, истинския талант от ерзаца. И в това усилие, докато пазим спомена за твореца, той е нашата подкрепа.

Стефан Пеев