четвъртък, 17 февруари 2011 г.

ЕДНА ГОРЧИВА ИСТИНА

British Museum

Една горчива истина: в културната памет на човечеството има място само за най-добрите образци. За всичко останало – мястото е в музея и архивите.


Стефан Пеев