петък, 25 февруари 2011 г.

ДВУ- И ТРИИЗМЕРЕН СВЯТ

Кино

Киноизкуството вероятно скоро ще стане изцяло триизмерно. Но познанието ни за света все по-настоятелно губи едно от измеренията си. Май искаме да живеем в триизмерен свят, но да го мислим двуизмерно.

Стефан Пеев