неделя, 20 февруари 2011 г.

ТРУДНАТА ЛОГИКА НА ОБЩУВАНЕТО

Общуване

Истинското говорене започва там, където свършва езикът.
Общуването е пребиваване в смисъла, а не изговаряне на думите.


Стефан Пеев