четвъртък, 24 февруари 2011 г.

ЦИВИЛИЗАЦИОННО

Човек и маймуна
За да се отличаваме от маймуните, е достатъчно да ходим постоянно изправени на два крака.
Но за да приличаме на хора, това очевидно не стига.

Стефан Пеев