четвъртък, 4 август 2011 г.

ГОЛЯМОТО В МАЛКИТЕ НЕЩА

Дмитрий Лихачов
В материалния свят, голямото не може да се побере в малкото. Но в сферата на духовните ценности не е така. Малкото може да побере много пъти по-голямото. Опиташ ли се обаче в голямото да вместиш малкото, голямото просто ще изчезне.
Ако човек си е поставил голяма цел, тя трябва да се проявява във всичко, дори в най-незначителните на пръв поглед неща.
Голямата цел завладява човека изцяло и се отразява във всяка една негова постъпка. Не мислете, че благородната цел, може да бъде постигната с непочтени средства.
Поговорката "целта оправдава средствата" е пагубна и безнравствена. Не можеш да се стремиш към възвишена цел с непочтени средства.
С голямото трябва да се съобразяваме навсякъде и във всичко. Тогава животът ни ще бъде по-ясен и по-лек.

Дмитрий Лихачов

Откъс от книгата ПИСМА ЗА ДОБРОТО И ПРЕКРАСНОТО
Източник: Голямото в малките неща