неделя, 7 август 2011 г.

ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ ЗА ЕРУДИЦИЯТА

Дмитрий Лихачов
Никой, както изглежда, не е обръщал внимание на това, че по-високата ерудиция при липсата на обобщаващи способности може да играе в известна степен дори и отрицателна роля. Ерудицията затвърждава у човека увереността му в собствената му правота, но му пречи да разбира новото, необичайното. Чувството за собствено превъзходство над другите, което ерудицията развива, при липсата на творчески способности може да затруднява общуването с хората.

ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВГолемият учен винаги намира начин да говори просто и разбираемо по глобалните теми на човечеството. Та той е преминал целия си живот в търсене на истината. А истината, когато се доближиш до нея, е нещо съвършено просто и саморазбиращо се.

Стефан Пеев