четвъртък, 25 август 2011 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ОТРИЦАНИЕТО

Ято
Човек се познава не само чрез книгите, които чете, но и чрез книгите, които отказва да прочете.

Стефан Пеев