вторник, 9 август 2011 г.

ТАКА ЛИ Е НАИСТИНА

Живот
Всички си мислим, че сме субекти на собствения си живот. Големи, разумни същества, със своя оценка за действителността, с позиции, които отстояваме и които понякога са ни присъдени дори и законодателно като наша възможност и отговорност едновременно.
Така ли е наистина?
Стефан Пеев