неделя, 7 август 2011 г.

ПАРАДОКС

3D
Колкото по-близо сме до 3D решенията в областта на киното, телевизията, комуникациите, толкова по-едноизмерен става нравствено-социалният ни свят.

Стефан Пеев