четвъртък, 11 август 2011 г.

АКО СМЕ ЧЕСТНИ СЪС СЕБЕ СИ

Образованост
Ако сме честни със себе си, трябва да си признаем, че всички форми на социално общуване през мрежата по-скоро попълват нашата осведоменост, но рядко развиват нашата образованост.
Разбира се, ако се научим да правим разлика между осведоменост и образованост.
Стефан Пеев