петък, 19 август 2011 г.

КАТО ДОКОСВАНЕ


Невинаги. Невинаги чуждите думи ни молят за тълкуване. Понякога е по-добре да се откажем от волята си за осмисляне и да се оставим думите на другия просто да ни докоснат. Леко. Безплътно. Но осезаемо.
Ако докосването не породи усещане за близост, разбирането ще е най-дългият път към смисъла им.

Стефан Пеев