четвъртък, 18 август 2011 г.

ЗНАНИЕ И СМИРЕНИЕ

Знание и смирение
Ничие знание не е дотолкова обемащо, че да не оставя никакво пространство за смирението.

Стефан Пеев