вторник, 23 август 2011 г.

БЕЗПОРЯДЪК

Ято
Толкова дълго чаках думите да дойдат, че накрая, когато те долетяха като огромно ято небесни птици, не намирам сили да ги подредя за полет. Гледам безпорядъка им, взирам се в размаха на крилата и отчаяно се опитвам да се науча да летя с тях.

Стефан Пеев

Adagio in G Minor | Albinoni

Няма коментари:

Публикуване на коментар