събота, 20 август 2011 г.

ВСЪЩНОСТ


Всъщност има едно-единствено нещо, за което човекът може да се надява да превъзхожда машината в близкото бъдеще. И това не е бързината на мисълта, нито точността на решенията, нито дълбочината на предвиждането, нито обхватността на информацията, нито широтата на погледа. Единственото, което остава за човека е възпитанието на чувствата. Чувствеността е последното, което ще отличава човека от машината. Така че пътят на човека не е в развитието на разума, а във възпитанието на чувствата.

Стефан Пеев

1 коментар: