вторник, 30 август 2011 г.

НЕЩО, КОЕТО НАУЧАВАМЕ ВСЕ НЯКОГА

Литература
Изкуствата не изискват от нас да говорим на изкуствен език.
Литературата също.
И все пак техният език не е езикът на ежедневието.

Стефан Пеев