понеделник, 15 август 2011 г.

ФАЮМСКИ ПОРТРЕТИ

Фаюмски портрети
Фаюмски портрети е съвременното наименование, с което стават известни откритите в края на 19 век под пясъците на Либийската пустиня в Египет, но особено много край оазиса Фаюм, антични живописни погребални портрети на хора, прикрепени към мумиите им. Датирани към периода І-ІV век сл.н.е., тези портрети представят еволюцията на вековните традиции на древноегипетското изобразително изкуство под въздействието на елинистичната живопис от времето на Птолемеите и реалистичния римски портрет от епохата на римското владичество над Египет. Характерни белези в мумийните портретите от втората половина на този период (ІІІ-ІV в.) ясно бележат влиянията на ранно-християнското изкуство и на свой ред влияят върху средновековната византийска живопис. Понастоящем са известни около 900 такива портрета, които са притежание на повече от 100 музея по целия свят.

Фаюмски портрети Фаюмски портрети Фаюмски портрети Фаюмски портрети Фаюмски портрети Фаюмски портрети

Източник: УИКИПЕДИЯ

ФАЮМСКИ ПОРТРЕТИ | Връзка към галерия от 26 изображения